Stad

Ontwerpen aan de stad bestaat letterlijk en figuurlijk uit verbindingen leggen en netwerken creëren en beheren.

Daarbij is het bij ontwerpen van een straat, plein, buurt, wijk, stadsdeel of regio van belang rekening te houden met:

  • vergroening van de buitenruimte
  • klimaat-adaptatie
  • stimuleren van de biodiversiteit
  • ontsnipperen en verbinden van groenelementen
  • de historische context
  • verbindingen creëren met de sociale omgeving
  • vergroening door innovatie, al dan niet technologisch

Vergroening door innovatie, al dan niet technologisch

Stimuleren van de biodiversiteit

Verbindingen creëren met de sociale omgeving