Creaties door

Wardlandt

Landschaps-creatie door Wardlandt

Wardlandt is een onderneming voor het creëren van landschappen; zowel binnenstedelijk als daarbuiten. Wardlandt benadert ontwerpvraagstukken integraal en vanaf verschillende schaalniveaus zolang het passend is bij de visie en missie.

Visie en missie

Visie

Als visionair, met een fascinatie voor duurzame ontwikkelingen in stad en ommeland, ben ik dan ook uw regisseur in het realiseren van biotopen waarin mens, plant en dier in harmonie samen leven.

Missie

Mijn missie voor de toekomst is: nog meer natuurinclusief ontwerpen, denken, doen en bouwen.

Tuin

Ontwerpen op het kleinste schaalniveau: de tuin

Stad

Als je verder gaat kijken dan is de stad in feite een aaneenschakeling van tuin- en parkachtige ruimtes. Wardlandt creëert unieke ontwerpen voor deze ruimtes.

Landschap

Een stad, dorp of gehucht maken een onderdeel uit van een landschap. Ook binnen een landschap kan Wardlandt een hoop betekenen.