Landschap

Ontwerpen van een landschap is kijken, ruiken, horen en voelen om daarna zoveel mogelijk te versterken wat waardevol is en weg te halen wat als storend of overbodig wordt beschouwd.

Het landschap wordt gevormd door de aan- of afwezigheid van reliëf, bodem, licht/warmte, bos, water, gras-/akkerland, (voormalige) infrastructuur en bebouwing.

Bij het toevoegen van een nieuw ruimtelijk onderdeel of aanpassing van het bestaande is het van belang hier rekening mee te houden.

Ruimtelijk contrast of juist harmonie creëren als de context daarom vraagt, zijn karakteristiek voor het ontwerp van Wardlandt. Bij het ontwerpmatig en fysieke ingrijpen in een landschap worden volgende doelen nagestreefd:
• verbinden van kernen met groene buitengebieden
• barrières voor dieren en recreanten opheffen
• robuuste landschapselementen realiseren
• vergroten van biodiversiteit
• zichtbaar maken van de cultuurhistorie van een streek

Ontwerpen van een landschap is kijken, ruiken, horen en voelen om daarna zoveel mogelijk te versterken wat waardevol is en weg te halen wat als storend of overbodig wordt beschouwd.

Het landschap wordt gevormd door de aan- of afwezigheid van reliëf, bodem, licht/warmte, bos, water, gras-/akkerland, (voormalige) infrastructuur en bebouwing.

Bij het toevoegen van een nieuw ruimtelijk onderdeel of aanpassing van het bestaande is het van belang hier rekening mee te houden.

Ruimtelijk contrast of juist harmonie creëren als de context daarom vraagt, zijn karakteristiek voor het ontwerp van Wardlandt.

Bij het ontwerpmatig en fysieke ingrijpen in een landschap worden volgende doelen nagestreefd:
• verbinden van kernen met groene buitengebieden
• barrières voor dieren en recreanten opheffen
• robuuste landschapselementen realiseren
• vergroten van biodiversiteit
• zichtbaar maken van de cultuurhistorie van een streek

Vergroten van biodiversiteit

Ruimtelijk contrast of juist harmonie creëren als de context daarom vraagt

Zichtbaar maken van de cultuurhistorie van een streek